top of page
Profilbillede JØ, redigeret_edited_edited.jpg

Jakob Ørum

Landskabsarkitekt og urban designer

Jeg er optaget af byudvikling, bydannelse og kulturhistorie, samt de aspekter der ligger bag den sociale by. Derfor styrker mine designs byens sociale og kulturelle sammenhængskraft for at skabe merværdi. Jeg mener det er vigtigt at arkitektur både skaber værdi ved opførelsen og i et langsigtet perspektiv. Hvilket både er en strategisk og bæredygtig måde at udvikle på, hvor vi sikrer at byen også er et godt sted i fremtiden.

 

På denne side kan du gennemgå min portfolio og se et udvalg af mine projekter. Tak for din tid og velkommen til.

IMG_1713.JPG

Nationale Seværdigheder

i Grønland

Screening af kulturmiljøer  |  Januar 21

Grønland er ved at udbygge deres turisme, hvor 30 nationale seværdigheder fremtidig skal fungere som støttepunkter for 5 besøgscentre. I forsknings-projektet 'Screening af Kulturmiljøer' var vi derfor i Grønland for at afsøge muligheder omkring nye turistanlæg, der skal sammentænkes med kulturarv og landskab. Vi besigtigede de første syv af disse seværdigheder i Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia, og har efterfølgende udgivet rapporter med anbefalinger til anlæg ved disse.

Eventmøblet Cairo

Place+  |  August 20

I Place+ udviklede vi bl.a. Cairo-møblet, som var et fleksibelt opholdsmøbel, der skulle medvirke til at gøre eventmøblering mere bæredygtig. Møblet er opbygget af moduler hvilket muliggør en lang række opstillingsmuligheder der både kan tilpasses stedet, den ønskede brug, eller en given atmosfære. Møblerne fordrede det sociale, hvor samtale og interaktion særlig var prioriteret.

new1-6.jpg
DSC_4374.jpg

Afgangsprojekt

Studio Urban design and Landscape  |  Februar 18

Mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus, "En transformation af karréen mellem Vestergade og Mølleparken" er et forslag til hvordan den tidligere biblioteksgrund i Aarhus med fordel kunne transformeres. Her søgte jeg at bevare Vestergade-kvarterets identitet i karréen ved at imitere bebyg-gelsesstrukturen fra de mange købmandsgårde langs Vestergade, der er opbygget med forhus, sidehus og baghus, hvor pigstensbelagte gårdrum på fin vis binder bygningsvolumenerne sammen og skaber atmosfæriske gårdrum.

bottom of page