Jakob Ørum

Landskabsarkitekt og urban designer

Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus med speciale indenfor urban design og landskab. Jeg interesserer mig især for byhistorie, bydannelse og byudvikling, og tror på den sociale tilgang til byudvikling, hvor projekter skræddersyes efter brugerens behov. I mine projekter søger jeg at forøge byers sociale sammenhængskraft hvor aktivitet, samtale og interaktion prioriteres, og er overbevist om, at arkitektur skaber merværdi, hvis det gøres strategisk korrekt.

 

På denne side kan du gennemgå min portfolio og se et udvalg af mine projekter. Tak for din tid og velkommen til.

Nationale Seværdigheder

i Grønland

Screening af kulturmiljøer  |  Januar 21

Grønland er ved at udbygge deres turisme, hvor 30 nationale seværdigheder fremtidig skal fungere som støttepunkter for 5 besøgscentre. I forsknings-projektet 'Screening af Kulturmiljøer' var vi derfor i Grønland for at afsøge muligheder omkring nye turistanlæg, der skal sammentænkes med kulturarv og landskab. Vi besigtigede de første syv af disse seværdigheder og  har efterfølgende udgivet rapporter med anbefalinger til anlæg i Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia.

Eventmøblet Cairo

Place+  |  Januar 19

Cairo blev udviklet som et fleksibelt opholdsmøbel, der skulle medvirke til at gøre eventmøblering mere bæredygtigt. Møbelserien er opbygget af moduler hvilket muliggør en lang række opstillingsmuligheder der både kan tilpasses stedet og den ønskede brug.

DSC_4374.jpg

Afgangsprojekt

Studio Urban design and Landscape  |  Februar 18

Mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus, "En transformation af karréen mellem Vestergade og Mølleparken" er et forslag til hvordan den tidligere biblioteksgrund i Aarhus med fordel kunne transformeres. Her søgte jeg at bevare Vestergade-kvarterets identitet i karréen ved at imitere bebyg-gelsesstrukturen i kvarteret med forhus, sidehus og baghus, hvor pigstensbelagte gårdrum på en fin vis  binder bygningerne sammen og på fin vis skaber atmosfæriske gårdrum.

orumjakob@gmail.com 

+45 2859 4376