top of page

Udviklingsplan for Hvide Sande

Kystturismen er stor og stiger fortsat i Danmark, og dette mærkes bl.a. i Hvide Sande. Projektet er en udviklingsstrategi, der viser hvordan man fordelagtigt kunne udvikle Hvide Sande, for at skabe større sammenhængskraft i byen.

Den maritime industri og Hvide Sande som by, har udviklet sig som hinandens forudsætninger. Det maritime er så at sige stærkt forankret i lokalbefolkningen og byens fysiske form og den sociale struktur, er tydeligt opbygget heromkring. Den maritime industri er fundamentet og grobunden for Hvide Sande og har naturligvis den helt centrale placering, hvilket man tydeligt ser på diagrammet til højre. Derudover ses de forskellige distrikter, hvor beboelse er placeret nordligst og sydligst i byen. Mellem disse er bl.a. havnen og bycentret. Nord- og syddelen er forbundet igennem én vej, som deles af alle trafikanter. Dette kan betragtes som byens flaskehals, hvor der er meget trafik. Bycentret ligger lige syd for havnen, hvor byens identitet og forankring i det maritime fremvises. Her holder turisterne også til.

Grundet havnens betydning for byen søges det at aktivere kajkanten i denne udviklingsplan. Derfor etableres en promenade, så de karakteristiske havnearealer forbindes. Derudover etableres en række nye aktiviteter.

Hvide Sande inddelt i områder

Hvide Sande's tilblivelse og udvikling

Stemnings collager
Stemnings collager

press to zoom
Stemnings collager
Stemnings collager

press to zoom
Stemnings collager
Stemnings collager

press to zoom

Potentialemapping af Hvidesande midtby og havn

Fase 1
Fase 1

press to zoom
Fase 2
Fase 2

press to zoom
Alle faser
Alle faser

press to zoom
Fase 1
Fase 1

press to zoom

I Hvide Sande  er der på nuværende tidspunkt kun en forbindelse, der forbinder Nord- og sydbyen. Denne forbindelse deles både af fodgængere, cyklister og biler og er derfor ikke særlig behagelig for fodgængere. Dette projekt søger at aktivere kajkanten i Hvide Sande og over tid sætte rammen for udbygningen af en havenepromenade. Prome-naden bliver en fodgængerforbindelse, der leder de gående væk fra hovedvejen og ned til kajen i stedet. Her kan man opleve det lidt mere autentiske Hvide Sande. Projektet kommer til at binde byen mere fornuftigt sammen og trans-formere midter-øen til et spændende område mellem nord- og sydbyen.

Fase 1: Kultivering - Aktiviteter

Det primære i denne fase er at etablere en række aktiviteter langs den eksisterende kajkant. Dette medfører at indbyggere og turister opholder sig langs kajkanten, så den livliggøres inden den omdannes til udbygget og belagt promenade.

Fase 2: Bebyggelser

Der bygges nu små butikker, lejligheder og et workshopområde langs promenaden, for at afgrænse promenaden ind mod øen så det primært handler om kajkanten.

Fase 3: Etablering af Promenade og nye byrum

Promenaden udbygges og der etableres flere bygninger, en bar, et torv og beachvolleyball baner.

Billeder af Hvide Sande havn
Billeder af Hvide Sande havn

press to zoom
Billeder af Hvide Sande havn
Billeder af Hvide Sande havn

press to zoom
Billeder af Hvide Sande havn
Billeder af Hvide Sande havn

press to zoom
Billeder af Hvide Sande havn
Billeder af Hvide Sande havn

press to zoom
bottom of page