top of page

relevant cv

Jeg er uddannet arkitekt indenfor urban design og landskab, hvor jeg særlig har kompetenceområde inden for byudvikling, byhistorie, kulturmiljøer og social arkitektur. Disse kompetencer har jeg senest anvendt i mit arbejde som videnskabelig assistent på Arkitektskolen Aarhus i forskningsprojektet 'Screening af kulturmiljøer. Her hjalp vi flere af landets kommunerne med at få overblik over deres værdier/ iboende potentialer, og udarbejdede mulighedsanalyser for hvordan disse kunne aktiveres i planlægningen. Projektet bragte mig også til Grønland  hvor jeg det seneste halve år har udarbejdet rapporter over anbefalinger ved deres nationale seværdigheder for således at udbygge deres turismeindustri. I mit arbejde er stærk analytisk, hvor jeg betragter opgaven holistisk og løser den strategisk. Derudover  har jeg beskæftiget mig med arkitektur og design indenfor mange andre områder, hvor jeg bl.a. har haft egen virksomhed indenfor eventbranchen, været projektleder på minder opbygningsprojekter og arbejdet som bygningsarkitekt, modelbygger og interiørdesigner, hvilket har givet mig et godt kendskab til mange af fagets forskellige discipliner.

08.2019 - 01.2021

 

 

11.2018 - 03.2020

10.2015 - 12.2019

03.2019 - 04.2019

03.2018 - 04.2018

01.2016 - 07.2016

02.2015 - 06.2015

08.2014 - 02.2015

2013 + 2014

Arkitektskolen Aarhus

 ·  Videnskabelig assistent

Place+

 ·  Arkitekt , medstifter

Bs Bygnings Teknik

 ·  Bygningsarkitekt

Skolen for Kunst og Design

 ·  Underviser i arkitektur

Schulze+Grassow

 ·  Praktikant, arkitekt

Northside Festival
 ·  Projektleder
Gejst Studio
 ·  Projektleder og Interiør designer
Vanguard Festival
 ·  Projektleder

01.2016 - 01.2018

05.2014

09.2011 - 06.2014

09.2010 - 06.2011

2005 - 2008

Cand.arch, Arkitektskolen Aarhus Studio Urban Design and Landscape
Summer School, Cept University, Ahmedabad, India
Ba.arch, Arkitektskolen Aarhus
Daghøjskole, Skolen for Kunst of Design, Aarhus
Studentereksamen, Mariagerfjord Gymnasium

Projektledelse

 ·  Projektplanlægning og koordinering af mindre projekter
 ·  Budgettering og regnskab af primært mindre projekter

Projektudvikling

 ·  Ideudvikling, skitsering, udvikling og optegning
 ·  Stærk analytisk og god til at forstå sammenhænge og problemstillinger
 ·  Kompleks problemløsning med en reflekterende tilgang
 ·  Brugerinddragelse og afholdelse af workshops
 ·  Tekstformidling og grafisk fremstilling af præsentationsmateriale.
 ·  Teknisk tegning i cad, opbygning af 3d-modeller og simpel rendering
 ·  Involvering i alle projektdele fra skitse til færdigt design

Kommunikation & menneskelige færdigheder

 ·  Kommunikation med forskellige interessenter og samarbejdspartnere
 ·  Flair for at etablere relationer gennem ægte interesse i andre mennesker
 ·  Behovsafdækning og kvalificeret vejledning
 ·  God i dialogen og kan argumentere for det jeg tror på

IT kompetencer
 ·  Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator og Lightroom
 ·  Rhino
 ·  Autocad
 ·  Q-gis
 ·  Vray
 ·  Microsoft Word, Excel, Power­point
 ·  Drone-flyvning
 ·  Generel flair for IT

· AMBITIØS: Jeg arbejder struktureret og effektivt for at sikre at opgaven jeg er blevet tildelt bliver værdiskabende og karakteriseret af høj kvalitet.

 

· STRATEGISK: Jeg udvikler og arbejder holistisk med arkitektur så det helhedsorienterede perspektiv tages i betragtning og definerer de mindre projektdele.

 

· HANDLEKRAFTIG: med stort gå-på-mod påtager jeg mig mine opgaver. Her er jeg god til at betragte projektets potentialer og styrker, og bruge det til at lade projektet definere sig selv.

· UDADVENDT: som person, men i mit arbejde foretrækker jeg til tider at arbejde alene for at få gjort noget, men jeg drives mest af holdånd, sparring og en generel god dynamik.

· SUPPLERENDE KARAKTERISTIKA: Smilende, social, initiativrig og nærværende

11.2017

02.2015 - 05.2015

09.2014 - 12.2014

Lederkursus - Rotary Youth Academy
Psykologi 2 - Aarhus Folkeuniversitet
Psykologi 1 - Aarhus Folkeuniversitet
bottom of page