Nationale Seværdigheder i Grønland - opdateres

Grønland er ved at udbygge deres turisme, hvor 30 nationale seværdigheder fremtidigt skal fungere som støttepunkter til fem besøgscentrer i Grønland. De første syv nationale seværdigheder er udvalgt, hvilke vi besigtigede i september 2020 som en del af forskningsprojektet 'Screening af Kulturmiljøer' på Aarhus Arkitektskole. Vi kom med anbefalinger til nyanlæg for at beskytte og formidle kulturarven om medvirke til at underbygger turistinfrastrukturen omkring dem.

1/10

Qeqqata Kommunia

1. Aasivissuit

2. Nipisat

3. Sarfannguit

I Qeqqata Kommunia er alle nationale seværdigheder beliggende i verdensarvsområdet Aasivissuit - Nipisat der blev optaget på Unescos verdensarvsliste i 2018. Området er et sammenhængende jagtlanskab der blev anvendt af Dorset og Saqqaq som blev taget i brug for 4500 år siden. I landskabet findes flere bopladser og jagtområder der er synlige spor på deres tilstedeværelse og anvendelse af landskabet. Aasivissuit er et jagtområde med over 250 ruiner, der har været anvendt til drivjagt af rensdyr. Nipisat er en ø hvor der har været Saqqaq-boplads og her findes også ruiner fra kolonitinden. Sarfannguit er modsat Aasivissuit og Nipisat ikke en ruinlokalitet, men en levende bygd der fint formidler den nulevende kulturarv. Her er hovederhvervet fangst og fiskeri, og byen opleves autentisk med gode potentialer for turismeudvikling.

1/3
1/2
1/3

Kommune Kujalleq

I Kommune Kujalleq findes verdensarvsområdet 'Kujataa' der blev optaget på Unescos verdensarvsliste i 2017. Verdensarvsområdet rummer mange nordboruiner, herunder Brattahild, der var Eriks den Rødes gård og udgangspunktet for nordboernes kolonisering af Grønland, bispesædet Gardar og Hvalsey, der er den bedst bevarede nodboruin i Grønland. Der findes generelt mange nordboruiner hvilket får området til at virker spændende og uudforsket. Den nulevende kulturarv er fårehold, hvor der drives landbrug i nordboernes gamle græsgange som er med til at holde kulturarven i live. Øen Uunartoq er også udpeget som national seværdighed hvor der findes mange thule-vinterhuse, gravsteder og varme kilder.

1. Qassiarsuk / Brattahild

2. Igaliku / Gardar

3. Qaqortukulooq / Hvalsey

4. Uunartoq 

1/10
1/11
1/6
1/9

Anbefalinger

Alle nationale seværdigheder var forskellige områder og skulle derfor have sit eget sæt anbefalinger til turistanlæg. Fælles for alle destinationer var dog at der skulle arbejdes med ankomstområdet, hvor fra destinationen blev formidlet. Dette for at holde skilte på et minimum og særligt på de mere bare og landskabelige områder hvor et skilt fylder meget i landskabet. I Aasivissuit, der er vist til højre, var landskabet porøst og området komplekst med mange ruiner. Her var anbefalingen at udvælge særligt værdifulde områder og bygge en fortælling op på baggrund af dem, for at formidle områdets kulturarv bedst.

 

I ruinområderne Brattahild, Gardar og Qaqortukulooq handlede det om at præsentere og formidle kultarven bedre. Forslagene omhandlede generelt det store kulturmiljø, men zoomede også ned på områder af særlig vigtig karakter. 

I bygderne anvendte vi SAK-metoden til at kortlægge bygdens struktur, bebyggelser og til at fokusere miljøet. Her søgte vi overordnet at skabe bæredygtig turisme der skal fremme lokale initiativer.

Aasivissuit.jpg

Rapporterne er udgivet med ISBN numre og kan snart tilgås via Arkitektskolen Aarhus hjemmeside.

Turistanlæg i Kujalleq

ISBN: 978-87-90979-89-8

Turistanlæg i Qeqqata

ISBN: 978-87-90979-88-1