top of page

Peopleside

Northside Festival

Projektet bestod af at designe, projektere og opbygge Peopleside, der under festivalens afholdelse fungerende som chill-out område med indbygget garderobe. I samme område var bl.a DR og MetroXpress Indtænkt og Peopleside skulle derfor fungere, som et hyggelig område til at filme og fotografere i. Konstruktionen er baseret på og omkring 4 containere. To store

tapper leder op til en konstruktion ovenpå containerne. Denne fremstår som et skelet med monterede vinduesrammer. Derudover var der 200 hængende krydderurter i konstruktionen, lagt barkflis ud på jorden, plantet 6 træer og opsat hængekøjer. Alt dette gjorde området enormt stemningsfuldt, hvilket også gjorde det til en succes under festivalen.

Tværsnit

Længdesnit

Plantegning af Peopleside

bottom of page