visu fp.jpg
Cairo moduler
Eventmøbel | Place+

Place+ laver stilrene og bæredygtige eventmøbler

...

siden opdateres pt. 

Transformation af karré | Aarhus
10. semester | Aarhus Arkitektskole

Den gamle biblioteksbygning integreres på ny i Aarhus efter at biblioteket flyttede på Dokk1. Hele karréen omkring biblioteket er indtænkt i projektet så Vestergadekvarterets identitet bevares og forstærkes i transformationen. Identiteten består både i historiske-, kulturelle- og sociale aspekter, hvilke tilsammen danner grundlaget for det nye design af karréen såvel som programsætningen af biblioteksbygningen. Det søges at fastholde det gamle biblioteks kulturelle forankring i området, og udnytte bygnings fordelagtige placering mod Mølleparken.

Masterplan til ny bydel | Holstebro
9. Semester | Aarhus Arkitektskole

Da Danish Crown lukkede slagteriet i Holstebro blev et stort bynært areal frigivet. Projektet er en masterplan, der viser hvordan området fordelagtigt kan bebygges i fremtiden, så dele af det gamle slagteri bevares, samtidig med at en hel ny bydel skabes omkring. Midt på sitet, der er i naturlig forlængelse af gågaden, etableres fremtidigt en grøn forbindelse. Her tilbydes både opholdsmuligheder og aktiviteter, som en rekreativ forlængelse af gågaden. Slagteriet bliver fremtidig en aktivitetscentral, der kommer til at fungere som bydelens 'magnet'.

Udviklingsstrategi | Hvide Sande
8. Semester | Aarhus Arkitektskole

Kystturismen er stor og stiger fortsat i Danmark, og dette mærkes bl.a. i Hvide Sande. Projektet er en udviklingsstrategi, der viser hvordan man for-delagtigt kan udvikle Hvide Sande for at skabe større sammenhængskraft i byen. I Hvide Sande er havnen vigtig, derfor etableres en promenade så den karakteristiske Nordhavn forbindes med midtbyen og Sydhavnen. Det søges at aktivere kajkanten mere i byen og der etableres langs den nye promenade en række aktiviteter, herunder havnebad, bådrestaurant samt river surf ved vandslusen.

Gejst Studio | Aarhus
Kontor- og Interiørdesign

Gejst studio ønskede sig deres nye lokaler skræddersyet efter deres behov. Linda Højgaard Strandby og jeg varetog alle led og faser i dette projekt. Projektet inkluderer bl.a. kaffebar, projektrum, fleksibelt rum, lampedesign samt en generel møblering og atmosfærebetoning af kontorerne. Projektet var en stor succes og Gejst Studio var yderst tilfreds med resultatet.

Peopleside | Northside Festival
Festival projekt | Aarhus

Jeg var projektleder på Peopleside, der skulle ud-vikles og efterfølgende opbygges. Under afholdel-sen af festivalen var Peopleside fungerende chill-out område med indbygget garderobe. Derudover havde jeg ansvaret for planlængning af det større område omkring, hvor DR og MetroXpress også holdt til. Peopleside var en af festivalens mest atmosfærebetonede områder med masser af grønt og med gode opholdsmuligheder til festivalens besøgene. 

The enclave | New York
School Assignment

The Enclave is a hybrid of a private program and a public program. The private program is dense living and consists of 36 small apartments designed for students or domestic workers. The public program consist of three street football fields pushed in between the dense living using the dwelling roofing  as tribunes for the fields. The ambition is that this should work as a community center for the neighbourhood which is 90% hispanics. 

Peaks Pavillon | Aarhus
School Assignment

Peaks Pavillon er produktet af workshoppen 'AAA Synopsis Architecture Challenge'.  Pavillonen er designet, som et parametrisk design igennem grasshopper og rhino og er konstrueret i OSB.

orumjakob@gmail.com 

+45 2859 4376