IMG_0852.jpg
Nationale Seværdigheder i Grønland
Forskningsassistent  |  SAK + AAA + GVC

Forskningsprojektet 'Screening af Kulturmiljøer' ved Arkitektskolen Aarhus var i Grønland for at besigtige nationale seværdigheder, der skal udbygges for at fungere som støtteområder til fem kommende besøgscentre i Grønland. Disse besigtigede vi og lavede anbefalinger til nye turistanlæg. Opgaven handlede om at beskytte og formidle kulturarven samtidig, hvor anbefalingerne ligeledes skulle tilpasses og sammentænkes med landskabet.

IMG_0856.jpg
Screening af Kulturmiljøer
Forskningsassistent  |  Arkitektskolen Aarhus

Forskningsprojektet Screening af kulturmiljøer har værdisat over 2100 kulturmiljøer i Danmark med henblik på skabe overblik over kulturmiljøernes værdier, egenskaber og udviklingspotentialer. Projektet er fondet af Realdania og søger at identificere de stedsbundne ressourcer med henblik på at aktivere kulturmiljøerne i planlæg-ningen og hjælpe kommunen med at udvikle strategisk. Jeg var tilknyttet projektet i godt halvandet år som forskningsassistent.

new1-4.jpg
Eventmøblet Cairo
Medstifter  |  Place+

I Place+ lavede vi eventmøbler som fleksible moduler med mange forskellige opstillings-muligheder. Møblet var bæredygtigt produceret og blev udlejet ud til events, hvor møblet også er bæredygtig i den forstand at det genanvendes flere gange, hvor meget andet elles bygges til det enkelte event. Designet kunne tilpasses stedet og give support til den ønskede brug. Møblet er femkantet og designet således at møblet med dets forskellige opstillingsmuligheder med nicher osv. understøtter sociale aspekter, for således at fremme ophold, samtale og interaktion.

Transformation af karré | Aarhus
10. semester | Aarhus Arkitektskole

Den gamle biblioteksbygning integreres på ny i Aarhus efter at biblioteket flyttede på Dokk1. Hele karréen omkring biblioteket er indtænkt i projektet så Vestergadekvarterets identitet bevares og forstærkes i transformationen. Identiteten består både i historiske-, kulturelle- og sociale aspekter, hvilke tilsammen danner grundlaget for det nye design af karréen såvel som programsætningen af biblioteksbygningen. Det søges at fastholde det gamle biblioteks kulturelle forankring i området, og udnytte bygnings fordelagtige placering mod Mølleparken.

Masterplan til ny bydel | Holstebro
9. Semester | Aarhus Arkitektskole

Da Danish Crown lukkede slagteriet i Holstebro blev et stort bynært areal frigivet. Projektet er en masterplan, der viser hvordan området fordelagtigt kan bebygges i fremtiden, så dele af det gamle slagteri bevares, samtidig med at en hel ny bydel skabes omkring. Midt på sitet, der er i naturlig forlængelse af gågaden, etableres fremtidigt en grøn forbindelse. Her tilbydes både opholdsmuligheder og aktiviteter, som en rekreativ forlængelse af gågaden. Slagteriet bliver fremtidig en aktivitetscentral, der kommer til at fungere som bydelens 'magnet'.

Udviklingsstrategi | Hvide Sande
8. Semester | Aarhus Arkitektskole

Kystturismen er særlig vigtig i Danmark, og dette mærkes bl.a. i Hvide Sande. Projektet er derfor en udviklingsstrategi, der viser hvordan man med fordel kunne udvikle Hvide Sande for at skabe større sammenhængskraft mellem byens autentiske områder og turismen. I Hvide Sande er havnen vigtig, derfor foreslås en promenade så den karakteristiske Nordhavn forbindes med midtbyen og Sydhavnen. Det søges at aktivere kajkanten mere i byen og langs den etableres derfor en række nye aktiviteter, herunder havnebad, bådrestaurant og river surf ved slusen.

Gejst Studio | Aarhus
Kontor- og Interiørdesign

Gejst studio ønskede sig deres nye lokaler skræddersyet efter deres behov. Linda Højgaard Strandby og jeg varetog alle led og faser i dette projekt. Projektet inkluderer bl.a. kaffebar, projektrum, fleksibelt rum, lampedesign samt en generel møblering og atmosfærebetoning af kontorerne. Projektet var en stor succes og Gejst Studio var yderst tilfreds med resultatet.

Peopleside | Northside Festival
Festival projekt | Aarhus

Jeg var projektleder på Peopleside, der skulle ud-vikles og efterfølgende opbygges. Under afholdel-sen af festivalen var Peopleside fungerende chill-out område med indbygget garderobe. Derudover havde jeg ansvaret for planlængning af det større område omkring, hvor DR og MetroXpress også holdt til. Peopleside var en af festivalens mest atmosfærebetonede områder med masser af grønt og med gode opholdsmuligheder til festivalens besøgene. 

The enclave | New York
School Assignment

The Enclave is a hybrid of a private program and a public program. The private program is dense living and consists of 36 small apartments designed for students or domestic workers. The public program consist of three street football fields pushed in between the dense living using the dwelling roofing  as tribunes for the fields. The ambition is that this should work as a community center for the neighbourhood which is 90% hispanics. 

Peaks Pavillon
School Assignment  |  Aarhus

Peaks Pavillon er produktet af workshoppen 'AAA Synopsis Architecture Challenge'.  Pavillonen er designet, som et parametrisk design igennem grasshopper og rhino og er konstrueret i OSB.

orumjakob@gmail.com 

+45 2859 4376