top of page

Screening af Kulturmiljøer

Forskningsprojekt, Screening af Kulturmiljøer (SAK), på Arkitektskolen Aarhus har udviklet en metode til det kommunale strategiske arbejde med kulturmiljøer. SAK-metoden er et dynamisk redskab der skaber overblik over kommunes kulturmiljøer og de værdier, egenskaber og udviklingspotentialer der knyttes til dem. Et kulturmiljø er defineret som et fysisk afgrænset område som udgør en fortællende helhed. Metodens hensigt er at identificere de stedbundne ressourcer men henblik på at give kommunerne et bedre udgangspunkt for beslutningsprocesserne og sikre en strategisk udvikling. Forskningsprojektet er fondet af Realdania og igennem projektforløbet er over 2.100 kulturmiljøer screenet i 52 af Danmarks kommuner for at hjælpe kommunerne med at registrere og udpege deres værdifulde kulturmiljøer for derefter at kunne aktivere dem i planlægningen. Jeg var tilknyttet projektet fra August 2018 til januar 2021 og var bl.a. med til at screene Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune, Kalundborg Kommune, Nordfyns Kommune, Varde Kommune, Næstved Kommune, Aarhus Kommune m.fl.

1/6

Igennem projektet blev metoden løbende udbygget og forfinet, hvor der i Næstved og Aarhus rapporterne blev arbejdet med en diagrammatisk visualisering af udvalgte kulturmiljøer. Hensigten var at lave kulturmiljøanalyser der i højere grad kunne underbygge og informere planlægning og direkte anvendes i arbejdet med lokalplaner, udviklings-planer og kommuneplaner. I projektet håbede vi på at kunne forfine denne metode yderligere, men forskningsprojektets forløb er overstået og opgaven løst. Derfor vil en udbygning an denne metode finde sted i en eventuel tredje fase af forskningsprojektet.

 

Publikationer af vores mange screeninger kan findes på Arkitektskolen Aarhus hjemmeside via nedenstående link.

1/4
bottom of page