Screening af Kulturmiljøer

Forskningsprojekt, Screening af Kulturmiljøer (SAK), på Arkitektskolen har udviklet en metode til det kommunale strategiske arbejde med kulturmiljøer. SAK-metoden er et dynamisk redskab der skaber overblik over en kommunes kulturmiljøer og deres værdier, egenskaber og udviklingspotentialer. Metodens hensigt er at identificere de stedbundne ressourcer men henblik på at give kommunerne et bedre udgangspunkt til beslutningsprocesserne og sikre en strategisk udvikling. Igennem projektforløbet er over 2.100 kulturmiljøer screenet i 52 af Danmarks kommuner. Et kulturmiljø er defineret som et fysisk afgrænset område som udgør en fortællende helhed. Forskningsprojektet er fondet af Realdania for at hjælpe kommunerne med at registrer og udpege deres værdifulde kulturmiljøer for derefter at kunne aktivere dem i planlægningen. Jeg var tilknyttet projektet fra August 2018 til januar 2021 og var bl.a. med til at screene Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune, Kalundborg Kommune, Nordfyns Kommune, Varde Kommune, Næstved Kommune, Aarhus Kommune m.fl.

1/6

Igennem projektet blev metoden løbende udbyg-get og forfinet, hvor der i Næstved og Aarhus rapporten blev arbejdet med en mere diagram-matisk visualisering af de forskellige kulturmiljøer. Hensigten var at lave kulturmiljøanalyser der i højere grad kunne underbygge og informere kommunernes planlægning og direkte tale ind i lokal-, udviklings- og kommuneplaner. I projektet håber vi på at kunne forfine denne metode yderligere, men projektets første og anden fase er overstået, så en udbygning vil finde sted i en eventuel tredje fase af projektet.

 

Publikationer af vores mange screeninger kan findes på Arkitektskolen Aarhus hjemmeside via nedenstående link.

1/4

orumjakob@gmail.com 

+45 2859 4376